قیمت روز خانه ، زمین ، آپارتمان در تهران

قیمت روز خانه ، زمین ، آپارتمان در تهرانقیمت روز خانه ، زمین ، آپارتمان در تهران

حدود قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به تفکیک برای شما در جدول زیر آورده ایم . جدول قیمت ها در بازه های زمانی مختلف به روز می شوند تا همیشه قیمت روز مسکن به شما ارائه شود.

قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در تجریش محله میدان قدس نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله طباطبایی پور نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله واعظی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله سعد آباد نوساز ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله فناخسرو نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله جعفرآباد نو ساز ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله شریفی منش نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله گلنار نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله خزر شمالی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله کوهیار نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله کیهان نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله مردانی نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله مقدس اردبیلی نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله کوه سفید نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله انتهای آصف نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله پسیان نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله فیروز کوه غربی نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله سالار نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله ملکی نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله اردیبهشت نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله صفای اصفهانی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله پارک وی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک صدف نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله ساسان نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله بلوار دانشجو نو ساز ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله خیابان نهم نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله گلستان نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله میدان دانشگاه نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک شهید محلاتی ۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک دانشگاه نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک گلها نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در درکه محله کوهسار نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله بلوار قائم نوساز ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله گلچین جنوبی نو ساز ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله خیابان درختی نوساز ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله بلوار صدرنژاد نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله میدان میوه و تره بار نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در رستم آباد نوساز
قیمت مسکن در دار آباد محله بلوار هاشمی ۱۲ ۹,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله محدوده موزه دارآباد نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله ۲۰ متری آفرینش نو ساز ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله میدان دارآباد نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک محله خیابان امیر نوساز ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک محله خیابان امیرصبوری نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله محدوده کمیته امداد نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله شهید احمد ازگلی نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله سوهانی نو ساز ۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله بیدستان نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله بشارت نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در منظریه نوساز ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله بلوار کاوه نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله محدوده پارک قیطریه نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله صاحبی نوساز ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله بهار جنوبی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله چیذر نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله سه راه قیطریه نوساز ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله دستور شمالی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک کوثر نو ساز ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک ابوذر نو ساز ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله اوشان نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک لاله نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش محله مقصود بیگ نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش محله میدان قدس نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک ابوذر نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه جنوبی محدوه برج کوه نور نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی محله خیابان ثروتی نوساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله کوهستان نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله فروردین نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله اندرزگو نوساز ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در صاحبقرانیه نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله رمضانی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله محدوه آتش نشانی نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله بوعلی نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جماران محله حسن پور نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – مژده نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – امیدوار نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – همایون نوساز ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – شمال کاخ نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – پارک مهر نو ساز ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – اسدالهی نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – محدوده کلانتری نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – بعد از کاخ سعدآباد نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – گلابدره نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله گلستان جنوبی نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله گلستان شمالی نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله خیابان گلزار نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله خیابان سپند نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله بلوار مجدی نوساز ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله محدوده باشگاه بانک ملی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله کوچه ۲ شرقی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله خیابان صومعه زاده نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله پورابتهاج نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله خیابان آذرمی نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله بهزاد نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله محدوده پارک شطرنج نوساز ۱,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله محدوده مترو قیطریه نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله گلستان نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله محدوده پمپ بنزین نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله ناصری نو ساز ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله بوسنی هرزگوین نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله آقا بزرگی نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله تختی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله چهارراه کامرانیه نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله شیبانی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله کلهری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله دژم جو نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله پرستو نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی شمالی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک صدف نو ساز ۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک نفت نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک قائم نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله کوهسار نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله درکه نوساز ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله کچوئی نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آراج نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۲ ۲۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۵ ۱۸ ۹,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۶ ۱۳ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۲۷ نوساز ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۳۳ نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۳۶ نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۴۰ نوساز ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله نیلوفر نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله مینا نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله شهرک بوعلی نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد بلوار فرحزاد نو ساز ۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد محله بلوار ۲۴ متری نو ساز ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد محله بلوار پاک نژاد نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فلامک نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله بلوار دریا نوساز ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله سپهر نوساز ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان پیروزی نوساز ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله جلال آل احمد نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ایثار نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ابراهیمی نوساز ۹,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله سپهر نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله اطاعتی جنوبی نوساز ۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله خرم رودی نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله البرز نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ناهید نوساز ۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جلال آل احمد محله پل آزمایش ۵ ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جلال آل احمد محله پل گیشا نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله جواد حسینی نوساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله امام منتظر نوساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله رحیم زاده نوساز ۹,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله کاشانی پور نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله بهبودی نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله همایونشهر جنوبی نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله بلوارگلاب نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله رحیمی اصل نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۳ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله غفوری نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله محدوده مسجد صاحب الزمان ۵ ۷,۴۵۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله دوقوز ۱۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله میدان اختیاریه نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه محله مسعود نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله برادران جوزی نوساز ۹,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله منظریه نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله عین آبادی نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله گرکانی نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله سوری نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله یارمحمدی نوساز ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله راستوان نوساز ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله احتشامیه نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله وارسته نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله یخچال نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله پورمشکاتی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله محدوده مترو قلهک نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زرگنده محله خاقانی نوساز ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زرگنده محله عمرانی ۲ ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان مینا محله داراب نیا نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ضرابخانه ۱۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان ونک محله برزیل شرقی نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله شهرک سئول نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله شهرک فجر ۲۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله محدوده مجموعه ورزشی انقلاب ۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله روبروی جام جم نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله خیابان جام جم نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله محدوه پارک وی نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله ۴ راه پارک وی نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله خاکزاد نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آفریقا محله چهارراه جهان کودک نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۴ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک حکیمیه محله مجتمع ولیعصر ۳ ۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک حکیمیه محله پگاه نوساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در حکیمیه محله شهرک والفجر ۱۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله زهدی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله درختی نو ساز ۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله اسفندانی نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله ۱۵ متری مطهری نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله امین نو ساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله شهید نقدی نو ساز ۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله ۴ راه خاور نو ساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله تقاطع فرجام و سراج نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله عبادی جنوبی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله حیدرخانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران پارس محله شهرک پارس نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک امید ۲۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله والاییان شمالی نو ساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله تکاوران شمالی نو ساز ۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله آزادگان شمالی نو ساز ۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در هنگام محله چهارراه استقلال نو ساز ۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فلکه سوم تهرانپارس ۵ ۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهید عراقی محله کشوری نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهید عراقی محله پایدار فرد نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هروی محله ظابطی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هروی محله مکران جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در لویزان محله شیان ۳ نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در لویزان محله شاه رضایی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله لاهیجانی نو ساز ۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله کرمان شمالی نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله ۱۶ متری دوم نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله استاد حسن بنا شمالی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله میدان ملت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه جنوبی محله کرمان جنوبی نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه جنوبی محله ۳ راه ارامنه نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله شهید ساسانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله بلوار بعثت نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله بهارستان نو ساز ۴,۶۵۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله اقاقیا نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله گلزار شرقی نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله شهرک مبعث نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله ۲۲ متری شقایق نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله حصارک نو ساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آبشناسان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله وسک نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله کوهسار نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله محدوده پاسگاه نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله فلکه اول نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله میدان پونک نو ساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله سردار جنگل نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله بلوار کمالی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله بلوار همیلا نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بلوار آلاله نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بهنام نو ساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بلوار اباذر نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فیض محله طالقانی نو ساز ۴,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فیض محله ۲۲ بهمن نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله شربیانی غربی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله مرادی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله قدس نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اندیشه شمالی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک امید ۲۷ ۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۶ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در یوسف آباد محله خیابان ۱۱ نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله باباطاهر نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله کارگر شمالی نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله محدوده پارک لاله نو ساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قائم مقام فراهانی محله مشاهیر نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جمشیدیه محله جبلی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان فلسطین ۲۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محدوده پارک ساعی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله جهان آرا نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله بوعلی سینا نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله جهان مهر نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله بیستون نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۷ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در خواجه نظام محله مانگار ۳ ۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی شمالی محله ابن یمین نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان جنوبی محله ۱۰ متری بانک نو ساز ۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله ابراهیم حسنی نو ساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله نوبخت نو ساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان سپاه نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله حقیقت پسند نو ساز ۳,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله ملک ۶ ۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آپادانا محله نوبخت نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ صبا نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله شهید علیپور نو ساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله زنده دلان ۱۴ ۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آپادانا محله مرغاب نو ساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ترکمنستان نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله داوودآبادی نو ساز ۳,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در خواجه نظام محله اجاره دار ۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی شمالی محله اندیشه نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله محسن آزادی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله پایین تراز بهار شیراز نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله محدوه پل صدر نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله ماهرو زاده نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله سهیل نو ساز ۱۱,۹۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله امیر نیا نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله حسینی نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله استاد حسن بنا نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله کرمان شمالی ۱۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جانبازان غربی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله ۴۶ متری غربی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۱۶ نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مرجان نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله سمنگان نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله دمیرچی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مهر نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان هلال احمر نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۹۷ نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۴۶ نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مدائن شمالی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله چهارراه تلفنخانه نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله دردشت نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در وحیدیه محله تسلیحات نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله اردیبهشت نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله اردیبهشت ۱۵۴ نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله رشید جنوبی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محلهخیابان ۲۲۰ نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله فلکه ۴ نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله دماوند نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله بلوار پروین نو ساز ۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله بلوار شاهد نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۹ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در فتح نو ساز
قیمت مسکن در آذری نو ساز
قیمت مسکن در آزادی محله بلوار استاد معین ۳۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بوتان ۳۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۰ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در سبحانی نو ساز
قیمت مسکن در بلوار زنجان نو ساز
قیمت مسکن در سی متری جی نو ساز
قیمت مسکن در جیحون نو ساز
قیمت مسکن در بریانک نو ساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هاشمی نو ساز
قیمت مسکن در رودکی جنوبی ۱۷ ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان شهید عظیمی نو ساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کارون نو ساز
قیمت مسکن در آذربایجان نو ساز ۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کمیل نو ساز
قیمت مسکن در قصرالدشت نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۱ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان گمرک نو ساز
قیمت مسکن در کاشان نو ساز
قیمت مسکن در مولوی نو ساز
قیمت مسکن در میدان منیریه نو ساز
قیمت مسکن در میدان راه آهن نو ساز
قیمت مسکن در معیری نو ساز
قیمت مسکن در میدان حق شناس نو ساز
قیمت مسکن در امیریه نو ساز
قیمت مسکن در کارگر جنوبی ۹ ۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در وحدت اسلامی نو ساز
قیمت مسکن در میدان حر نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۲ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان ابن سینا نو ساز
قیمت مسکن در میدان شاهپور نو ساز
قیمت مسکن در پامنار نو ساز
قیمت مسکن در میدان دربند نو ساز
قیمت مسکن در سبزه میدان نو ساز
قیمت مسکن در چهارراه سیروس نو ساز
قیمت مسکن در لاله زار نو نو ساز
قیمت مسکن در ری نو ساز
قیمت مسکن در میدان اعدام / محمدیه نو ساز
قیمت مسکن در میدان فردوسی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان قیام نو ساز
قیمت مسکن در میدان بهارستان نو ساز
قیمت مسکن در مازندران نو ساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در خراسان نو ساز
قیمت مسکن در چهار راه سرچشمه نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در چهارراه کوکاکولا نو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – بخشی فرد نو ساز
قیمت مسکن در فلکه روز مادر نو ساز
قیمت مسکن در میدان آشتیانی نو ساز
قیمت مسکن در نیروی هوایی نو ساز
قیمت مسکن در کوی زینبیه نو ساز
قیمت مسکن در میدان لوزی نو ساز
قیمت مسکن در شهبازی نو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – غدیر نو ساز
قیمت مسکن در افروز نو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – هاشمی نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۴ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در درودیان نو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – نبرد شمالی نو ساز
قیمت مسکن در ده حقی / آهنگ نو ساز
قیمت مسکن در پاسدار گمنام نو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – مقداد نو ساز
قیمت مسکن در اصفهانک نو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – شکوفه نو ساز
قیمت مسکن در خاوران نو ساز
قیمت مسکن در صد دستگاه نو ساز
قیمت مسکن در فرح آباد نو ساز
قیمت مسکن در محلاتی نو ساز
قیمت مسکن در پرستار نو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – پرستار شمالی نو ساز
قیمت مسکن در افسریه نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۵ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در کیان شهر نو ساز
قیمت مسکن در فلکه اول مشیریه نو ساز
قیمت مسکن در افسریه نو ساز
قیمت مسکن در بزرگراه آزادگان نو ساز
قیمت مسکن در خاوران / جاده خراسان نو ساز
قیمت مسکن در ذوالفقاری نو ساز
قیمت مسکن در شهرک سجادیه نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۶ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان بهمن نو ساز
قیمت مسکن در نازی آباد نو ساز
قیمت مسکن در هزار دستگاه نو ساز
قیمت مسکن در خانی آباد نو ساز
قیمت مسکن در میدان ابریشم نو ساز
قیمت مسکن در پارک بعثت نو ساز
قیمت مسکن در شهرک طالقانی نو ساز
قیمت مسکن در بزرگراه بعثت نو ساز
قیمت مسکن در خیابان جوادیه نو ساز
قیمت مسکن در میدان باربری نو ساز
قیمت مسکن در ترمینال جنوب نو ساز
قیمت مسکن در میدان رباط کریم نو ساز
قیمت مسکن در میدان وصال نو ساز
قیمت مسکن در خزانه نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۷ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در خزانه فلاح نو ساز
قیمت مسکن در زهتابی نو ساز
قیمت مسکن در امین الملک نو ساز
قیمت مسکن در وصفنارد نو ساز
قیمت مسکن در قلعه مرغی نو ساز
قیمت مسکن در یافت آباد نو ساز
قیمت مسکن در ابوذر نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۸ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان جانبازان نو ساز
قیمت مسکن در ابراهیم آباد نو ساز
قیمت مسکن در میدان الغدیر نو ساز
قیمت مسکن در کوی مهرزاد نو ساز
قیمت مسکن در نوروز آباد نو ساز
قیمت مسکن در اسماعیل آباد نو ساز
قیمت مسکن در شهرک طالقانی نو ساز
قیمت مسکن در میدان معلم نو ساز
قیمت مسکن در سعید آباد نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۹ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در عبدل آباد نو ساز
قیمت مسکن در صالح آباد غربی نو ساز
قیمت مسکن در نعمت آباد نو ساز
قیمت مسکن در شهرک بستان نو ساز
قیمت مسکن در شهرک ابوذر نو ساز
قیمت مسکن در دولت خواه نو ساز
قیمت مسکن در میدان جهاد نو ساز
قیمت مسکن در شهرک شریعتی نو ساز
قیمت مسکن در صالح آباد شرقی نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۰ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در دیلمان جنوبی نو ساز
قیمت مسکن در حمزه آباد نو ساز
قیمت مسکن در اقدسیه نو ساز
قیمت مسکن در مالک آباد نو ساز
قیمت مسکن در شهرری نو ساز
قیمت مسکن در شهرک شهرداری نو ساز
قیمت مسکن در دیلمان شمالی نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۱ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در تهرانسر نو ساز
قیمت مسکن در شهرک استقلال نو ساز
قیمت مسکن در شهرک دانشگاه تهران نو ساز ۳۵۰۰۰۰۰
قیمت مسکن در افسریه نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۲ تهران

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در زیبادشت پایین نو ساز
قیمت مسکن در زیبادشت بالا نو ساز
قیمت مسکن در شهرک چشمه نو ساز
قیمت مسکن در شهرک صدرا نو ساز