تکنولوژی

آبادیس ،سایت دیکشنری و فرهنگ لغت فارسی

آبادیس ،سایت دیکشنری و فرهنگ لغت فارسی امروزه برای یافتن معانی لغت ها استفاده از دیکشنری های آنلاین بسیار پرکاربرد شده است، سایت های دیکشنری...

فیلم