حیوانات خانگی

سگ نژاد ولش کورگی پمبروک


Welsh corgi pembroke


نژاد کورگی پمبروک قوی، قد کوتاه و خوش استیله و بدن و دمش از سگ کورگی کاردیگان کوتاه تره. با این‌که پاهای این دو نژاد دوست داشتنی کوتاهن ولی سگ ولش کورگی پمبروک از نظر اسکلت بدنی ضعیف تر و سبک تر از نژاد کورگی کاردیان هست. میگن این دو نژاد با اینکه مختلفن ولی از یه نژاد مادر همسان با نژادهای پامرانین، ساموید، چاو چاو و چند نژاد دیگه منشاء گرفتن و اجدادشون در سال های 1100 به اروپا آورده شدن. بر خلاف سگ ولش کورگی پمبروک، سگ ولش کورگی کاردیگان دم بلندی داره، گوش های افراشته با نوکی گرد، دمی بسیار بلند و سینه پهن در مقایسه با دست و پاهای کوتاه جزو خصوصیات نژادی این سگ هست

حیوانات خانگی